Arbetsgång

Lite bilder under arbetets gång.

Det krävs mycket arbete att nå slutresultatet!

Och många små detaljer!

Draken är klar med alla detaljer, nu är det grenarnas tur.

Alla grenar klara och bakgrunden i rött.

Och tillslut allt guld på plats!

Här några bilder på den The Hang Glider